Shevati ekatach

Shevati ekatach

Saturday, January 1, 2011

आभाळी आले नभ भरुनी
दूर कुठे पेटली पणती मंद
मन झाले खिन्न, उचकी आली,
कोणी काढली आठवण माझी
तुच असावी अशी शंका मनी आली
आणि तीच खरी ठरली शंका
स्क्र्याप तुझा पाहून
आनंद मनी दाटला
अश्रुंची झाली बरसात
मेघा बरसले नभ झाले रिक्त
धरणी झाली तृप्त
मन झाले तृप्त मैत्रीत

No comments:

Post a Comment