Shevati ekatach

Shevati ekatach

Saturday, January 15, 2011

Divas Ratra..................

"DivasaRatra dolyasamor toch chehara disanar,
swapnat sudha aapalya tich vyapun uranar,
yeta jata uthata basata, fakt tichich aathavan yenar,
tumach kay ,maz kay, premat padal ki asach honar!
Dolyat tichya aapalyala , swapn navi disanar,
tichya hasyatun aapalya sathi chandane sapadanar,
Aishvaryacha chehara sudha mag, tichya samor fika vatanar,
tumach kay ,maz kay, premat padal ki asach honar!
tichya phonchi aapan divasbhar vat baghanar,
mitransamor matra befikiri dakhavanar ,
n rahun shevati aapanach phon lavanar,
ticha aavaj eikun sara rag visaranar,
tumach kay, maz kay , premat padal ki asach honar!
Message ne tichya Inbox aapala bharun janar,
ticha sadha message pan aapan jatan karun thevanar,
pratyek senti message pahila tilach forward honar,
tumach kay ,maz kay, premat padal ki asach honar!"

2 comments: