Shevati ekatach

Shevati ekatach

Sunday, January 2, 2011

rangavuni Swapn Maze..............

रंगवुनि स्वप्न माझे-
निघुनी का गेलास तू?
जीवनाचा अर्थ मजला
सांगुनि गेलास तू!
जीवनाचे चित्र माझ्या
आज मी रे रेखिले!

रंग त्याचा होऊनी अन्‌
उडूनि का गेलास तू?
मूर्ति तव मी नयनि माझ्या
होती रे रेखाटली-
अश्रुधारा होऊनी अन्‌
निघुनी का गेलास तू?
चित्र अपुरे…स्वप्न अधुरे
सांग रे फुलवू कशी
मीलनाची आस मज का-
लावूनि गेलास तू

2 comments: