Shevati ekatach

Shevati ekatach

Saturday, January 1, 2011

Ti Ladane Jval Yete yevha

ती अशी लाडाने जवळ येते तेव्हा
आकाशातली चांदणी हातात आल्याचा भास होतो
किंवा असेही नाही,
कसल्या अनामिक गंधाने भरून राहिलेला श्वास होतो.

ती अशी लटिके रुसू पाहते तेव्हा
आकाशातला चंद्र ढगातहळूच लपून बसतो
किंवा असेही नाही,
माझा मिश्कील शब्दही उगिच जपून असतो.

ती अशी डोळे भरून उदास पाहते तेव्हा
आकाशातली नक्षत्र थोडीहलल्यासारखी वाटतात
किंवा असेही नाही,
मेघांच्या रांगा मनातूनचालल्यासारख्या वाटतात.

ती माझी कविता माझ्याचसमोर वाचते तेव्हा
तिच्या डोळ्यांतून माझीच नव्यानेओळख मला होत असते,
किंवा असेही नाही...
नाते अनामिक दोघांमधले दोघांनाही कळत-नकळत
वळण सुंदरसे घेत असते...!
ती अशी लाडाने जवळ येते तेव्हा...

No comments:

Post a Comment