Shevati ekatach

Shevati ekatach

Friday, February 25, 2011

Aayushya................

आयुष्याच्या
अल्बममध्ये
आठवणींचे फ़ोटो असतात .
आणखी एक कॉपी काढायला
निगेटिव्ह्ज

मात्र शिल्लक नसतात .

गजर तर रोजचाच
आळसाने झोपले पाहिजे,
गोडसर

चहाचा घोट घेत
टॉम अँड जेरी पाहिल पाहिजे .

आंघोळ फ़क्त दहा
मिनीटे?
एखाद्या
दिवशी तास द्या,
आरशासमोर स्वतःला
सुंदर म्हणता
आल पाहिजे .

भसाडा
का असेना
आपल्याच सुरात रमलं पाहिजे ,
वेडेवाकडे
अंग हलवत
नाचणंसुद्धा
जमलं पाहिजे.

गीतेचा रस्ता योग्यच आहे .
पण
एखादा दिवस
पाडगावकराना द्या,
रामायण मालिका नैतिक थोर
"बेवॉच"
सुद्धा
एन्जॉय करता आली पाहिजे.

कधीतरी एकटे
उगाचच फ़िरले पाहिजे,
तलावाच्या

काठावर
उताणे पडले पाहिजे.

संध्याकाळी मंदिराबरोबरच
बागेतसुद्धा

फ़िरलं पाहिजे .
'फ़ुलपाखरांच्या' सौंदर्याला
कधीतरी भुललं पाहिजे.

द्यायला

कोणी नसलं
म्हणुन काय झालं ?
एक गजरा विकत घ्या
ओंजळभरुन फुलांचा

नुसता श्वास घ्या.

रात्री झोपताना मात्र
दोन मिनीटे देवाला
द्या,
एवढ्या
सुंदर जगण्यासाठी
नुसतं थॅंक्स तरी म्हणा!

No comments:

Post a Comment