Shevati ekatach

Shevati ekatach

Thursday, February 24, 2011

Bara zalaa tu gelas sodun maala.......

बर झाल तू गेलास सोडून मला ते आता नाही करत मी तुझा विचार आता नाही वाटत मला भीती , घरात असताना मोबाइल ची रिंग वाजली तर भीती दादा ने sms वाचायची, भीती आईने फ़ोन उचलायची आता गरज नाही वाटत मोबाइल सतत जवळ ठेवायची आता करते मी फ़क्त माझ्यचं मोबाइल चे recharge आता नसतात मोबाइल मधे misscall वर misscall बर झाल तू गेलास सोडून मला ते आता नाही करत मी तुझा विचार आता असते मात्रिणी सोबत , त्यांच्याशी गप्पा मारत , आता असतो मज्याकडे वेळ मंदिरात जायला आता मला मोजकेच पैसे न्यावे लागतात shopping ला जाताना बर झाल तू गेलास सोडून मला ते आता नाही करत मी तुझा विचार करते आहे मी माझ्या career चा विचार आता बांधली आहे मी माझ्या स्वप्नांची माडी स्वप्नांच्या माडीतले ते स्वनाचे घर , वाट पाहतेय त्या घरा ची जाईन मी , एका दिवशी , करेन लग्न ७ फेरे घेवून बनवेल मी २ कुणाची होईएल माझे आयुष्य सुखी बर झाल तू गेलास सोडून मला ते आता नाही करत मी तुझा विचार बर झाल तू गेलास सोडून मला ते आता नाही करत मी तुझा विचार असे कितीही म्हटले तरी शेवटी तुझ्यावरच कविता करते ..............

No comments:

Post a Comment