Shevati ekatach

Shevati ekatach

Friday, February 25, 2011

tiiiiiiiiiiii

तिने मैत्री केली .....!
ती वादळा सारखी आली
आणि डोळ्यात पाणी ठेऊन गेली
एकट्याला सोडून जाण्यासाठी का ?
तिने मैत्री केली .....!
तिचे येन मला कळले नाही
तीच जान मला कळले नाही
शुद्धीवर आलो तेव्हा कळले
माझ्याकडे काहीच उरले नाही
तिच्या साठी झुरायचं
तिच्या साठी मारायचं
का अस होतंय
शेवटी आपणच आपल उरायचं
तिच्या साठी पाहिलेले स्वप्न
तिच्यावर ठेवलेला विश्वास
ती सहज तोडून गेली
एकट्याला सोडून जाण्यासाठी का ?
तिने मैत्री केली .....!

No comments:

Post a Comment