Shevati ekatach

Shevati ekatach

Thursday, February 24, 2011

Jevha kadhi prem karashil tevha............

जेव्हा कधी कोणावर प्रेम करशील तुला माझी आठवण होईल तुझ्याही डोळ्यांत तेव्हा माझ्यासोबतच्या क्षणांची साठवण होईल ...आठवणी जेव्हा माझ्या तुला एकांतात कवटाळतील तुझ्याही नजरा तेव्हा माझ्या शोधात सैरावैरा पळतील माझ्यासाठी रडणारे ते अश्रू तेव्हा तुझ्यावरच हसतील कारण तुझ्या गालांवर टिपणारे त्यांना ते ऒठ तेव्हा माझे नसतील...!!!

No comments:

Post a Comment