Shevati ekatach

Shevati ekatach

Friday, February 25, 2011

प्रेम

प्रेम

प्रेम
प्रेम कसे होते हे कळतच नाही
वेडावलेले मन समजून राहत नाही.

वेडावलेल्या मनाला त्याचीच आस लागून राहते
जशी चातक पक्षाला एका थेंबाची गरज असते.

प्रेमाचा आनंद लपवता येत नाही
जसे वसंत ऋतू मध्ये मोर नाचल्याविना राहत नाही.

कळतच नाही प्रेम हे कधी होवून जाते
अंधारमय जिवन मग प्रकाशमय वाटू लागते.

प्रकाशमय जिवनातील मग आकाशात चंद्रच राही
निघून जाताच जिवनातून प्रेम मग पौर्णिमेला ही अंधार होई.

1 comment: